HEMA heeft een rechtszaak over zijn notarisservice gewonnen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De dienst is niet in strijd met de wet- en regelgeving die geldt voor de deelnemende notarissen. Dat heeft de rechter in Amsterdam dinsdag bepaald.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) had bij de Kamer voor het Notariaat een klacht ingediend tegen de notarisservice. De beroepsvereniging vreesde onder meer dat notarissen onvoldoende toezicht hadden op de gang van zaken, omdat HEMA een deel van de werkzaamheden overnam. De klachten werd ongegrond verklaard, waarna de KNB dus tevergeefs beroep aantekende. Tegen de uitspraak van dinsdag kan geen cassatie worden ingesteld.

HEMA lanceerde in oktober 2013 een notarisdienst. Consumenten stellen online een samenlevingscontract of testament op, waarna het concept per mail wordt toegezonden. Een notaris neemt vervolgens contact met de klant op om een afspraak te maken voor de ondertekening om de akte rechtsgeldig te maken.