​'Franchisegevers trekken meer taken naar zich toe'

Het draagvlak onder franchisegevers in retail voor soft franchise neemt af. Zij hebben namelijk de behoefte om strakker te sturen op zaken als inkoop, marketing, IT-systemen en een uniforme uitstraling van de winkel en promoties. Dat stelt het ING Economisch Bureau in het rapport 'Maak uw franchiseformule futureproof'.

De franchisegever wil door meer taken op zich te nemen de ondernemer in de winkel in staat stellen om zijn aandacht meer op de klant en het bieden van toegevoegde waarde te richten. Naast de ontwikkeling van e-commerce, ligt ook bij de inrichting van vestigingen, selectie van personeel en opleiding het initiatief vaker bij de franchisegever.

Voor formules die vanuit een krachtenbundeling van zelfstandig ondernemers zijn ontstaan, betekent dit volgens ING een omslag in cultuur en rolverdeling. “Verandering realiseren is een kerntaak van franchisegevers", stelt manager zakelijke arrangementen Esthrella Khouw.

De bank onderscheidt vier actiepunten voor wanneer het verdienmodel tegen het licht gehouden wordt. Allereerst moeten franchisegevers helder en transparant zijn richting franchisenemers over de noodzaak en effecten van doorontwikkeling van de formule. Daarnaast moeten de partijen zoveel mogelijk op één lijn zitten door te investeren in de onderlinge relatie. Franchisenemers moeten een duidelijke rol krijgen bij de verdeling, bijvoorbeeld als ideeënaandrager, medefinancier of uitvoerder. Tot slot moet met juristen besproken worden waar flexibiliteit in de franchiseovereenkomst kan worden ingebouwd.

Bij Halfords is volgens ING sprake van een unieke situatie. Daar brachten franchisenemers de financiële middelen bij elkaar om een doorstart te realiseren, waardoor de verantwoordelijkheid nu juist veel meer bij henzelf ligt. Er is bijvoorbeeld een lagere franchisefee afgesproken, al kan die door de raad van commissarissen nog wel eenzijdig worden gewijzigd. “Kenmerkend voor Halfords is dat er tussen de franchisenemers onderling en richting de franchisevereniging veel vertrouwen is", aldus voorzitter Peter Verveen.

Reacties 0


Schrijf een reactie


Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Altijd op de hoogte van de laatste trends in de retailsector.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrieven van RetailTrends.

Er staan fouten in het formulier. Corrigeer je invoer en probeer het opnieuw.

Vul uw wachtwoord nogmaals in ter controle.

Je bent toegevoegd aan onze mailinglijst!

Pushberichten ontvangen?

Blijf op de hoogte van het laatste retailnieuws!