​Curatoren verliezen kort geding rond Paradigit

​Curatoren verliezen kort geding rond Paradigit

De directie van Paradigit hoeft de curatoren geen toegang te geven tot zijn e-mailboxen. Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Bosch bepaald in een kort geding, dat door de curatoren Jaap van der Meer en Wendy Hekkelman was aangespannen. Zij willen de informatie gebruiken om de oorzaken van het faillissement te onderzoeken.

Paradigit ging in februari van dit jaar failliet, waarna eigenaar Arjen de Koning een aantal filialen doorstartte onder P-Hold. Omdat een aantal andere bedrijfstakken niet failliet zijn gegaan, weigerde hij de curatoren toegang te geven tot alle data.

Er is inmiddels zes terabyte aan data opgeslagen bij Fox-It, dat van de curatoren de opdracht heeft gekregen de administratie van de failliete Paradigit-vennootschappen veilig te stellen. Het beveiligingsbedrijf heeft aangegeven de data voor dertigduizend euro te kunnen filteren op e-mails van niet-failliete afdelingen en privédocumenten. De directie wil die kosten echter niet dragen en is het ook niet eens met de concrete zoektermen voor filtering van de e-mailboxen.

De curatoren eisten via het kort geding onbeperkte toegang tot de data, maar volgens de rechter is er geen sprake van spoedeisend belang omdat de gegevens bij Fox-It zijn opgeslagen. Bovendien hebben de curatoren niet duidelijk kunnen maken dat ze zonder die informatie niet aan het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement kunnen beginnen.

De rechter geeft aan dat de curatoren een bodemprocedure kunnen starten, waarbij de belangen van de boedel en het bedrijf van Arjen de Koning afgewogen kunnen worden. De curatoren beraden zich momenteel op de uitspraak, vertelt Jaap van der Meer tegenover RTL Nieuws. Hij wijst erop dat ze ook in hoger beroep kunnen gaan of alsnog een minnelijke schikking met de directie kunnen treffen.

Reacties

Laatste nieuws

RetailTrends