Sprekende Cijfers Winkelmarkten 2017

Sprekende Cijfers Winkelmarkten 2017

De winkelleegstand is het afgelopen jaar teruggelopen naar 7,4 procent. Dat is een daling van 0,9 procent, constateert Dynamis Vastgoedconsultants in een jaarlijks onderzoek naar de Nederlandse winkelmarkt. Er zijn volgens het bureau duidelijke verschillen zichtbaar tussen de verschillende segmenten en gemeenten. Zo steeg de leegstand juist op de meeste A-locaties en liep ook in ongeveer de helft van de middelgrote gemeenten met vijftig- tot honderdduizend inwoners de leegstand op. In deze gemeenten staat in het centrale winkelgebied zo’n een op de acht winkels leeg. Dynamis Vastgoedconsultants richt zich in het rapport Sprekende Cijfers Winkelmarkten 2017 met name op de krimpopgave in het winkellandschap in deze middelgrote gemeenten.