Webshops blijven slecht toegankelijk voor blinden

Webshops blijven slecht toegankelijk voor blinden

Nederlandse webwinkels hebben hun toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden in de afgelopen twee jaar niet verbeterd. Gemiddeld voldoen ze niet aan bijna de helft van de criteria voor digitale toegankelijkheid, blijkt uit onderzoek van Stichting Accessibility in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens.

In het onderzoek is getest in hoeverre commerciële websites voldoen aan de internationale richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Gemiddeld bevat een webwinkel dertien soorten obstakels voor mensen met een functiebeperking. Geen enkele onderzochte website voldoet aan alle criteria, wat volgens het College zorgwekkend is. "Door het toegenomen gebruik van internet worden mensen in hun dagelijks leven steeds meer afhankelijk van websites", aldus collegelid Dick Houtzager.

De meeste problemen zijn gevonden bij de manier waarop je iets kunt regelen op een website, zoals het plaatsen van een bestelling of het aanvragen van een abonnement. Zo is voor mensen met een visuele beperking het invullen van een formulier een obstakel, als niet duidelijk is gemaakt welke informatie in welk veld hoort. Ook afbeeldingen zonder omschrijving, tekstkleuren die wegvallen tegen de achtergrond, uitklapmenu’s en onbegrijpelijke teksten bij links zorgen ervoor dat veel webshops beperkt toegankelijk zijn.

De Nederlandse website van eBay is volgens het onderzoek een positieve uitzondering en scoort beduidend beter dan gemiddeld. Dat komt waarschijnlijk doordat de website is afgeleid van de Amerikaanse versie. In de Verenigde Staten geldt strenge wet- en regelgeving voor de toegankelijkheid van websites.

Stichting Accessibility voerde in 2016 een vergelijkbaar onderzoek uit, maar ziet sindsdien geen structurele verbetering. Brancheorganisatie Thuiswinkel.org stelde eerder dit jaar nog een actieplan op om de bewustwording en kennis over digitale toegankelijkheid te vergroten. Het College voor de Rechten van de Mens juicht dit toe, maar vindt dat er meer moet gebeuren. 
 

Reacties

Ik vind dit schandalig en hier moet echt iets aan gedaan worden

Geplaatst door JOKE Schoonderwoerd op 2 oktober 2018 om 17:14

Aan de andere kant is een commercieel bedrijf er om geld te verdienen. Als de kosten niet in verhouding zijn tot de baten, dan snap ik het stiekem ook wel weer.

Geplaatst door bugs bunny op 6 oktober 2018 om 12:07

Laatste nieuws

RetailTrends