Supermarkten hebben voor het grootste deel geen invloed op de prijs die een boer krijgt voor zijn producten. Voedselketens zijn vaak veel ingewikkelder dan gedacht, stelt brancheorganisatie CBL. 

Het CBL doet de uitspraken in de week dat de begroting van het nieuwe Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor 2019 op de agenda staat in de Tweede Kamer. Die behandeling zorgt voor veel discussie over ketens en een goede prijs voor de boer, verwacht de organisatie.

“Vaak wordt de voedselketen voorgesteld als een zandloper, met in het midden slechts een handje vol supermarkten die allesbepalend zouden zijn”, stelt directeur Marc Jansen. Voor een aantal ketens is nu in beeld gebracht hoe de volumestromen lopen. Daaruit blijkt dat het gros van de land- en tuinbouwproducten wordt geëxporteerd. “Nederlandse supermarkten hebben hier voor zowel prijs- als kwaliteitseisen geen enkele invloed op”, aldus Jansen.

Van de zes onderzochte ketens, is de invloed van Nederlandse supermarktketens het grootst bij appels. 35 procent van de totale productstroom van appels en appelproducten komt hier in de winkel terecht. Bij uien is dat slechts twee procent. De cijfers moeten de rol van Nederlandse supermarkten in het juiste perspectief plaatsen, zegt Jansen. “Ze geven aan wat onze positie is om maatschappelijk gewenste veranderingen in de gehele agrifoodsector af te kunnen dwingen.”