Detailhandel Nederland maakt zich zorgen over de opmars van niet-Europese webshops, zoals het Chinese AliExpress. De belangenbehartiger van ruim honderdduizend winkeliers spreekt van oneerlijke concurrentie.

"Er zijn talloze voorbeelden van buitenlandse handelaren die de Europese regels rondom veiligheid en kwaliteit van producten en de bescherming van Nederlandse consumenten niet respecteren", zegt Margriet Keijzer, senior adviseur Europese Zaken bij Detailhandel Nederland.

De brancheorganisatie wijst op een recent onderzoek van de Deense consumentenorganisatie, waaruit bleek dat bij een testaankoop van 29 stukken speelgoed ruim dertig procent illegale chemicaliën bevatte. Een ander voorbeeld: recente klachten van de Consumentenbond over de verkoopvoorwaarden bij AliExpress die in strijd zouden zijn met Europese consumentenregels. 

Detailhandel Nederland schreef met Thuiswinkel.org het rapport 'Een gelijk speelveld voor de Nederlandse winkeliers'. Daarin wordt gepleit voor onderzoek naar de omvang van de directe importen en hun economische, juridische, fiscale en milieueffecten op consumenten en bedrijven in de Europese Unie. Volgens de winkeliers moet er ook beter toezicht komen en coördinatie van toezicht tussen de verschillende nationale en Europese toezichthouders.