De omzet van de Franse supermarktketen Casino is in het derde kwartaal gestegen. Onder meer de samenwerking met HEMA zou zijn vruchten hebben afgeworpen.

Met een stijging van 2,4 procent komt de omzet van Casino uit op iets meer dan negen miljard euro. Het Franse bedrijf geeft aan ontwikkelingen op commercieel, digitaal en e-commercegebied in zijn thuisland in versneld tempo te hebben doorgevoerd, net als de B2B-activiteiten. Dit heeft ervoor gezorgd dat ook in Frankrijk, waar de supermarktketen het moeilijk heeft, de omzet is gestegen.

Daarnaast hebben de samenwerkingen met non-food bedrijven, zoals IKEA en HEMA, volgens de Franse keten voor meer klantloyaliteit gezorgd. Sinds dit najaar liggen de producten van HEMA bij dochterbedrijf en supermarktketen Franprix in de schappen.