De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een leidraad gepubliceerd die de consument moet beschermen tegen online misleiding. De leidraad omvat regels, onder meer op het gebied van data en personalisering, waar bedrijven zich aan moeten houden.

Met de leidraad wil de ACM concreet invulling geven aan de norm voor online misleiding, iets dat volgens de toezichthouder steeds vaker voorkomt sinds de opkomst van ‘technieken als algoritmes en kunstmatige intelligentie’. Volgens de ACM moeten online ondernemers juiste en volledige informatie verschaffen zodat de consument een weloverwogen keuze kan maken. 

“We moeten ervoor waken dat bedrijven voor consumenten gaan bepalen wat de juiste keuzes zijn. Dit gebeurt als bedrijven consumenten gericht bepaalde informatie tonen en andere informatie achter te houden”, aldus Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM. Volgens haar kunnen bedrijven zo misbruik maken van kwetsbaarheden van consumenten en deze in hun eigen voordeel gebruiken. “Wij zien dat hier grote belangen spelen. We moeten voorkomen dat de consument in de digitale economie het onderspit delft.”

De leidraad ‘Bescherming van de online consument’ is volgens de ACM tot stand gekomen met inbreng van vertegenwoordigers van bedrijven, consumenten en de wetenschap.