Het overgrote deel van de Nederlandse consumenten heeft geen last van bezorgschaamte, blijkt uit onderzoek van Otto naar duurzaamheid in de bezorgingsbranche. Slechts 22 procent geeft aan last te hebben van het fenomeen.

Van de 78 procent die aangeeft geen last van bezorgschaamte te hebben, is iets meer dan de helft man. Millennials (26- tot 35-jarigen) blijken zich vaker te schamen voor hun bestelgedrag dan andere leeftijdsgroepen. 

Ondanks het lage percentage dat aangeeft last te hebben van bezorgschaamte, lijkt het er volgens Otto toch op dat Nederlanders rekening houden met het klimaat als het op online bestellingen aankomt. Ruim de helft van de deelnemers gaf aan één of minder pakketjes per maand te bestellen, gevolgd door 39,8 procent die twee tot vijf pakketjes per maand bestelt. Vrouwen bestellen gemiddeld meer pakketjes dan mannen en jongeren meer dan ouderen. 

Tot slot blijkt dat ongeveer de helft van de respondenten wel duurzamer zou willen shoppen en dat lagere prijzen hen daarin zouden stimuleren. Daarnaast heeft de consument behoefte aan informatie die aangeeft welke producten, merken en winkels duurzaam zijn. Webshops kunnen hierop inspelen door duidelijk met de klant te communiceren welke maatregelen zijzelf nemen om hun impact op het milieu te verkleinen.