Tom Kabinet, een webwinkel voor tweedehands e-books, stopt ermee. Aanleiding is de uitspraak van het Europees Hof dat het doorverkopen van e-books in strijd is met het auteursrecht.

Tom Kabinet bestaat sinds 2014 en ligt sinds dat moment onder vuur van Nederlandse uitgevers. De e-books die op de website worden aangeboden, zijn veel goedkoper dan bij bijvoorbeeld Amazon of bol.com. Tom Kabinet beriep zich tot dusver op een ouder arrest van het Hof, dat bepaalde dat gedownloade software mag worden doorverkocht. Dat zou dan ook gelden voor e-books. In het nieuwste arrest oordeelt het Hof dat de doorverkoop van e-books wezenlijk iets anders is dan de verkoop van een papieren boek. Zo slijt een papieren boek, terwijl een tweedehands e-book niet van nieuw is te onderscheiden.

"Het verhaal van Tom Kabinet eindigt hier", zegt het bedrijf nu. Door de uitspraak van het Europees Hof is er volgens de webshop te weinig ruimte om op de huidige voet door te gaan. Op 15 februari gaat de site offline. Tom Kabinet had naar eigen zeggen bijna twaalfduizend leden.