Thuiswinkel.org sluit zich aan bij de wens van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor een uitbreiding van servicepunten en pakketkluizen. De branchevereniging zet wel wat kanttekeningen bij het standpunt van de ACM. 

Zo vertelt Margreeth Pape, programmamanager duurzaamheid en logistiek bij Thuiswinkel.org, dat de last mile in Nederland ‘al heel efficiënt wordt verzorgd’. “Het beeld bestaat dat de e-commercebranche dagelijkse met vele busjes pakketten aflevert in de binnensteden, maar onderzoek laat zien dat slechts drie tot vijf procent van deze busjes daadwerkelijk online bestellingen aflevert.”

Toch stelt Thuiswinkel.org dat de keten nog verder kan verduurzamen door de CO2-uitstoot verder terug te dringen. Om die reden is de vereniging voorstander van uitbreiding van het aantal servicepunten, waaronder pakketkluizen. “Wat echter het allerbelangrijkste is op het gebied van servicepunten, is dat deze op goede locaties worden geplaatst waar consumenten toch al zijn, bijvoorbeeld in de buurt van hun woning of werk”, aldus Pape. “Zo niet, dan pakken ze alsnog vaak de auto om hun pakketje op te halen en dan ben je je duurzaamheidsvoordeel eigenlijk alweer kwijt.”