Thuiswinkel.org is een onafhankelijke bemiddelingdienst begonnen voor geschillen tussen platformen en verkopers. De aanleiding is de Europese P2b-verordening die sinds kort van kracht is.

Deze nieuwe wet bepaalt volgens Thuiswinkel.org dat marktplaatsen eerlijker en transparanter moeten zijn en dus meer rekening moeten houden met verkopers op hun platformen. Zo mogen platformen niet zomaar een account schorsen of beëindigen.

Een andere verplichting is dat platformen twee of meer externe bemiddelaars moeten aanstellen. Thuiswinkel.org kan die rol sinds deze week op zich nemen.