Detailhandel Nederland houdt eind dit jaar op te bestaan. De visies van de deelnemende partijen binnen de koepelorganisatie lopen te veel uiteen.

Detailhandel Nederland wijst erop dat de achterban zeer divers is. Het gaat om de leden van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (supermarkten), de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel (grootwinkelbedrijven). "Er is gezocht naar een effectievere, duurzame en slagvaardigere manier om de belangenbehartiging van de retail te organiseren, waarbij structuur, wijze van samenwerking en financiering opnieuw vormgegeven zouden worden." Maar ondanks intensief overleg kwamen de partijen niet tot overeenstemming.

De koepelorganisatie houdt zich onder meer bezig met betalingsverkeer, digitalisering, Europa, sociale zaken, vestigingszaken en winkelcriminaliteit. Volgens Detailhandel Nederland is het wenselijk dat er wordt gezocht naar nieuwe allianties. "Hierover is zeker consensus. Er bestaat vertrouwen dat hier een juiste vorm voor gevonden gaat worden."