Detailhandel Nederland houdt ermee op

Detailhandel Nederland houdt ermee op

Detailhandel Nederland houdt eind dit jaar op te bestaan. De visies van de deelnemende partijen binnen de koepelorganisatie lopen te veel uiteen.

Detailhandel Nederland wijst erop dat de achterban zeer divers is. Het gaat om de leden van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (supermarkten), de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel (grootwinkelbedrijven). "Er is gezocht naar een effectievere, duurzame en slagvaardigere manier om de belangenbehartiging van de retail te organiseren, waarbij structuur, wijze van samenwerking en financiering opnieuw vormgegeven zouden worden." Maar ondanks intensief overleg kwamen de partijen niet tot overeenstemming.

De koepelorganisatie houdt zich onder meer bezig met betalingsverkeer, digitalisering, Europa, sociale zaken, vestigingszaken en winkelcriminaliteit. Volgens Detailhandel Nederland is het wenselijk dat er wordt gezocht naar nieuwe allianties. "Hierover is zeker consensus. Er bestaat vertrouwen dat hier een juiste vorm voor gevonden gaat worden."

Reacties

Dit is een zeer verontrustend bericht. Ik ben jaren gelden zelf betrokken geweest bij het ontstaan van de koepel, het is onbegrijpelijk dat kennelijke onderliggende ellende nu dit verzaken

Geplaatst door H.G.J.E. Plagge op 21 september 2020 om 16:05

Zolang het overkoepelende belang voor alle retailers in de diverse branches ondergeschikt is aan de grote ego's van de bestuurders van de brancheorganisaties, zal er in Nederland nooit een fatsoenlijke lobby voor Retail ontstaan. De retailer zijn dus de dupe van de incompetentie van de bestuurders om het grotere belang te dienen

Geplaatst door Niels Jacobs op 22 september 2020 om 10:28

Ooit hadden we het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, waar groot en midden en kleinbedrijf in de detailhandel elkaar konden versterken en ondersteuning en advies konden krijgen op alle gebieden, van bedrijfsvoering tot vastgoedontwikkeling. Afgeschaft door kruideniers die iedere cent heffing er eentje te veel vonden als er geen hogere instant opbrengst in eigen zakken tegenover stond. Daar is nooit een onafhankelijk en geloofwaardig alternatief voor in de plaats gesteld, wat juist in deze disruptieve tijden goed van pas was gekomen.

Geplaatst door Olaf Busch op 22 september 2020 om 10:29

Helemaal gelijk Olaf Busch, maar noem deze domoren geen ‘kruideniers’, want die hebben de belangenbehartiging al vele jaren juist goed voor elkaar.

Geplaatst door Ton Bos op 22 september 2020 om 12:09

Eens Olaf. Destijds werd het opheffen van de bedrijfschappen als een besparing gepresenteerd. Tevens zou de verplichte afdracht niet meer van deze tijd zijn. Het resultaat is dat vele branches niet meer over fatsoenlijke marktcijfers beschikken en dat er geen branche brede innovatie meer van de grond komt. Denk aan mensen zoals Jan-Willem Janssen (HBD), die branches heeft geholpen met het innoveren en digitaliseren van de keten. Een gemis. Het gebrek aan innovatie speelt bovendien platformen en andere interrupters in de kaart. Matig innoverende branche zijn de perfecte prooi voor deze partijen. HBD kon vanuit hun rol en met hun middelen het verschil maken.

Geplaatst door Gijs Hoff op 24 september 2020 om 21:34

Laatste nieuws

RetailTrends