De toekomstige fysieke winkel bulkt van ervaring en inspiratie, toch? Of niet? Het klopt dat fysieke winkels met een pure focus op transacties en het verkopen van producten geen lang leven meer beschoren zullen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat de sterke sensorische prikkels en drukke atmosfeer door alle klanten gewaardeerd worden.

 

Zo zagen we in recent academisch onderzoek dat bestaande klanten negatief reageren op een radicale hermodellering van een fysieke supermarkt. Dat was onverwacht en ging in tegen de intuïtie van het managementteam, maar na analyses van een academisch, theoretisch model verklaarbaar: bestaande klanten die een grote voorkeur hebben voor het oude, misschien wat saaiere winkelformat hadden geen behoefte aan de vele franjes die de nieuwe winkel een duurder prijsimago bezorgden.

 

Liever Stiller

Een gespreide uitrol waarbij nieuwe en oude formaten in elkaars buurt staan, bleek ideaal. Want die oude winkelformaten in de buurt trokken de bestaande klanten aan, daar waar het nieuwe winkelformaat interessant bleek voor nieuwe shoppers. Dus ervaring en inspiratie zijn...