Wat is de rol van de cso?

Wat is de rol van de cso?

Door Nick Möller
Bron: RetailTrends 1

Een duurzaamheidsbeleid, je kunt niet meer zonder. En met een duurzaamheidsbeleid komt een duurzaamheidsmanager. Zeeman noemt hem de manager mvo & kwaliteit, A.S. Watson de mvo-manager en C&A heeft een heuse chief sustainability officer. In het januarinummer van RetailTrends is uitgebreid stilgestaan bij hun rol binnen de retailorganisatie. Twee vragen stelden we aan alle drie: heeft iedere retailer een cso nodig en wat zijn de voorwaarden voor succes?

Alberic Pater, manager mvo bij A.S. Watson

Heeft iedere retailer een cso nodig?
“Dat hangt af van het ambitieniveau van de organisatie. Als je claimt duurzaamheid serieus te nemen, ontkom je er niet aan dit op het juiste niveau te organiseren. Daarmee geef je intern een signaal af dat je boter bij de vis levert. Het hebben van een duurzaamheidsmanager is een noodzakelijke voorwaarde, maar niet voldoende. Hij moet een bepaalde mate van senioriteit hebben en zorgen dat de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid in de hele organisatie leeft. Als je er bij wijze van spreken een stagiair op zet, geeft dat een ander signaal dan vier directeuren die als ambassadeur een deel van het mvo-beleid onder hun hoede hebben.”

Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle cso?
“Een duurzaamheidsmanager combineert twee expertisegebieden. Je bent een duurzaamheidsexpert en katalysator van het beleid. Ik vind dat je goede kennis moet hebben van de duurzaamheidstrends voor zowel de korte als lange termijn. En je moet het kaf van het koren scheiden. Wat is relevant voor mijn organisatie en wat is minder belangrijk? Je bent of je wilt of niet het gezicht van het duurzaamheidsbeleid, dus het is belangrijk om te doen wat je zegt. Practice what you preach. Vind een balans tussen een gezonde dosis realiteitszin en een lichtelijk idealistische levenshouding. Je moet duurzaamheidsthema’s kunnen vertalen naar commerciële kansen en mogelijkheden tot kostenbesparingen. Daarnaast zijn softskills van belang om mensen te inspireren en motiveren. Je moet initiatiefrijk zijn en je hoofd boven het maaiveld durven steken. En een lange adem hebben.”

Arnoud van Vliet, manager mvo & kwaliteit bij Zeeman

Heeft iedere retailer een cso nodig?
“Het gaat er niet om dat er iemand de titel cso achter zijn naam heeft. Ik wil mezelf ook niet als een solistische afdeling binnen de organisatie plaatsen. Duurzaamheid is verwerven in alle afdelingen en activiteiten. Van het tijdig betalen van leveranciers tot het opwekken van energie. Het moet niet iets zijn wat alleen bij mij ligt, maar op alle plekken in de organisatie waarde toevoegt. Daarom zorgen wij voor interne en externe ambassadeurs.”

Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle cso?
“Voor een goede cso is het belangrijk dat hij ambassadeurschap heeft. Je hebt als het ware een rol binnen een matrix. Je moet bewustwording creëren en mensen meekrijgen in idealen en in de duurzaamheidsstrategie die je hebt uitgestippeld. Er zit ook een lobbyaspect in. Je moet laten zien waar je heen wilt en op welke manier.”

Jeffrey Hogue, chief sustainability officer bij C&A

Heeft iedere retailer een cso nodig?
“De titel maakt niet uit. De bewuste persoon moet invloed kunnen uitoefenen op de leiding en zichtbaar zijn op het hoogste niveau van de organisatie. Daardoor kun je sneller beslissingen nemen en heb je ondersteuning van mensen die de belangrijkste besluiten nemen en prioriteiten opstellen. Als de functie ergens in het bedrijf begraven ligt, is het moeilijker om duurzaamheid in hun prioriteitenlijstje te krijgen.”

Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle cso?
“Een duidelijk mandaat hebben, zichtbaar zijn en beslissingen op een hoog niveau kunnen nemen: dat is voor mij belangrijk. Net als het hebben van een ceo of aandeelhouders die zich inzetten voor sociale en milieuprestaties. Met al deze ingrediënten heb je een goede basis om een leidende positie te verwerven. Dat is ook een van de belangrijkste redenen dat ik naar C&A kwam. Ik werkte bij McDonald’s, een van de grootste retailers ter wereld, maar ik zag dat er bij C&A alle ingrediënten aanwezig waren om verandering teweeg te brengen.”

Changemakers in Retail op 9 mei in Utrecht
Hoe werkt positieve impact maken binnen een groot concern? Chief sustainability & transformation Marc Croonen van Ahold Delhaize vertelt het op Changemakers in Retail. Changemakers in Retail is een event van RetailTrends Media over verandering en kansen. Staan voor product, merk, consument, werknemers en de wereld biedt kansen voor groei en onderscheidend vermogen. Waar kan uw bedrijf het verschil maken? www.changemakersinretail.nl