De nieuwe postzegels van TNT waarop Unox rookworsten staan afgebeeld zijn in het verkeerde keelgat geschoten bij de Partij voor de Dieren. De partij heeft daarom protestzegels uitgebracht.

De protestzegel toont een rookworst met daaronder de tekst: ‘Toch lullig voor die biggetjes’, doelend op de onverdoofde castratie van biggen. De zegels hebben geen frankeerwaarde maar kunnen naast de rookworstzegels van TNT worden geplakt, aldus de PvdD.