​Meer webshops krijgen winkelmand op beslist.nl

Beslist.nl voorziet dagelijks meerdere webshops op zijn platform van een winkelmandje. De vergelijkingssite verwacht nog dit jaar zijn zeshonderdste winkelwagen online te zetten.

Beslist.nl heeft inmiddels het duizendste contract afgesloten. Doordat de technische realisatie wat tijd in beslag neemt, loopt het aantal winkelwagens dat live staat nog wat achter. In totaal zijn er ruim tienduizend shops aangesloten bij beslist.nl.

Beslist.nl ging ruim drie jaar terug met de winkelwagen van start. Het aantal bestellingen stijgt volgens operationeel directeur Léon Kramer sterk. “We verwachten uiteindelijk dit jaar een groei van boven de driehonderd procent te realiseren.”

Door de winkelwagen toe te voegen, hoeven consumenten niet meer doorgestuurd te worden naar de aangesloten webshop. Ze kunnen de aankoop direct afrekenen op beslist.nl. Hij heeft daarbij de zekerheid dat de webwinkel ‘in orde’ is, stelt Kramer. “Want om aangesloten te worden moet de webwinkelier aan diverse voorwaarden voldoen, zoals bijvoorbeeld het direct of indirect aangesloten zijn bij de geschillencommissie in Den Haag.”

Concurrent Kieskeurig.nl stopte dit jaar nog met zijn eigen koopfunctie, omdat vooral de grote partijen er niet in mee gingen. “Eigenlijk gek, want onze commissie bedroeg slechts twee procent. Ik weet dat ze bij bol.com Plaza heel andere bedragen vragen”, stelde brand director comparison Patrick van Buuren eerder dit jaar in EtailTrends.

Reacties 0


Schrijf een reactie


Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Altijd op de hoogte van de laatste trends in de retailsector.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrieven van RetailTrends.

Er staan fouten in het formulier. Corrigeer je invoer en probeer het opnieuw.

Vul uw wachtwoord nogmaals in ter controle.

Je bent toegevoegd aan onze mailinglijst!