De IJsvogel Groep heeft een kort geding aangespannen en verloren tegen voormalige franchisenemers. Zij verruilden de winkel van Pets Place in Hoevelaken begin dit jaar voor een eigen formule onder de naam De Landelijke Dierenwinkel.

De IJsvogel Groep is van mening dat de winkel in strijd is met het concurrentiebeding, dat franchisenemers van Pets Place verbiedt om binnen zes maanden een vergelijkbare winkel te openen. De franchiseovereenkomst is weliswaar al op 1 januari 2012 beëindigd, maar sindsdien was volgens de franchisegever sprake van een stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst.

De ondernemers waren in Hoevelaken in afwachting van een verhuizing naar een nieuwe locatie. Zij hebben in de tussentijd gebruikgemaakt van onder meer het winkelpand van Pets Place, maar daarbij ging het volgens de rechter om ‘een soort feitelijke handelsrelatie’.

Nagenoeg alle vorderingen van De IJsvogel Groep zijn afgewezen. De franchisenemers moeten alleen tienduizend euro overmaken als voorschot op de openstaande rekeningcourantschuld, die in totaal bijna 45 duizend euro bedraagt.