Bruna rekent nog niet op zwarte cijfers

Bruna rekent nog niet op zwarte cijfers

Bruna heeft zijn resultaten vorig jaar verbeterd en heeft weer een positief eigen vermogen. De winkelketen lijdt nog wel verlies en verwacht ook dit jaar geen zwarte cijfers.

De ebitda van Bruna komt over 2017 uit op 5,6 miljoen negatief. Daaraan heeft een aantal incidentele posten bijgedragen, waaronder winkelsluitingen, afboeking van voorraden en organisatorische aanpassingen. Zonder die posten bedraagt het ebitda 2,1 miljoen negatief, volgens de retailer ‘een duidelijke verbetering’ ten opzichte van eerdere jaren. Over het nettoresultaat is niets bekendgemaakt. In 2015 en 2016 was sprake van een verlies van zeven miljoen euro.

Het verlies wordt gedekt vanuit het eigen vermogen. Eind 2016 was dat nog fors negatief, vorig jaar 18,4 miljoen euro positief. Verder zijn de liquide middelen van de boekwinkelketen gegroeid van 7,2 miljoen naar 21,1 miljoen euro. Daarnaast sloot Bruna 2017 af zonder schuld aan de aandeelhouders, terwijl in 2016 nog sprake was van een kasgeldlening van zeventien miljoen euro.

Bruna is sinds eind vorig jaar in handen van Shared Stories Group. Met steun van de nieuwe aandeelhouder kan Bruna op korte termijn de resultaten verder verbeteren en voor de lange termijn de continuïteit zekerstellen, zegt algemeen directeur George Steur. “Zwarte cijfers voorzien we nog niet voor dit jaar, maar we gaan wel uit van een sterke verbetering van de resultaten in 2018.” 
 

Reacties