Franchisers HEMA winnen juridische slag

Franchisers HEMA winnen juridische slag

De rechtbank in Amsterdam heeft de franchisenemers van HEMA woensdag grotendeels in het gelijk gesteld in hun geschil met het hoofdkantoor. De zaak ging over de verdeling van de kosten van de centraal aangestuurde e-commerceactiviteiten.

De rechter oordeelde over de vraag wie van beide partijen welk deel van de uitgaven aan e-commerce op zich moest nemen. Daarover waren eind 2015 nadere afspraken gemaakt in een overeenkomst, maar die werd door HEMA en de ondernemers verschillend uitgelegd. De rechtbank is het met de franchisenemers eens dat de winkelketen bij de financiële afrekening over het verleden niet mag afwijken van de in de overeenkomst neergelegde uitgangspunten en criteria.

Onder die uitgangspunten viel onder meer dat de franchisenemers uitsluitend zouden meebetalen aan investeringen in webwinkelactiviteiten in Nederland, niet in het buitenland. Daarnaast hoeven de ondernemers alleen bij te dragen aan de operationele kosten van de afdeling E-commerce Distributiecentrum, en niet aan algemene- of overheadkosten van het hoofdkantoor.

In de overeenkomst is ook afgesproken de bestaande afspraken rond e-commerce gezamenlijk te evalueren. HEMA voerde aan dat de uitkomst van die evaluatie moest worden afgewacht voordat er over het verleden kon worden afgerekend, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. HEMA stelde eerder dat de franchisenemers weigerden te evalueren.

Ook HEMA heeft op een aantal punten gelijk gekregen. Zo oordeelde de rechter dat de e-commercefacturen die tot nu toe aan de franchisenemers zijn gestuurd correct zijn, en dus moeten worden betaald. Ook bepaalde de rechtbank dat HEMA de bijdrage van de franchisers aan e-commerce voldoende heeft onderbouwd, en dat dus niet beter hoeft te doen zoals de franchisenemers wilden.

HEMA laat weten nog altijd van mening te zijn dat de afspraken met de franchisenemers, die stammen uit 1997 en 2005, moeten worden gemoderniseerd en aangepast ‘met oog op het huidige retaillandschap’. Die nieuwe afspraken moeten worden vastgelegd in een nieuw franchisecontract inclusief een nieuwe opzet voor e-commerce. Daarom sluit HEMA een hoger beroep niet uit, al geeft de retailer de voorkeur aan het maken van nieuwe afspraken zonder tussenkomst van een rechter.

Deze week werd duidelijk dat HEMA en zijn franchisenemers hard met elkaar in botsing zijn gekomen. Aanleiding is onder meer de mislukte verkoop van de winkelketen, die te wijten zou zijn aan de verouderde franchisecontracten en aanhoudende conflicten met de ondernemers. 
 

Reacties

Laatste nieuws

RetailTrends