HEMA heeft samen met vakbond CNV een nieuwe cao afgesloten voor zijn 9500 medewerkers. Daar komt onder meer uit dat de lonen voor nieuw personeel lager uitvallen dan voorheen.

Een bestaande winkelmedewerker ontving in de oude cao in de hoogste salarisschaal 2766 euro per maand, terwijl dit bedrag nu uitkomt op 2055 euro. Dat meldt de NOS, die op basis van bronnen inzage kreeg in de loonschalen. Voor een hogere functie als filiaalmanager is het maximale brutoloon in de nieuwe cao 3148 euro, terwijl dat bedrag eerder ruim duizend euro meer was.

HEMA geeft de daling van de maximumlonen voor nieuw personeel toe. Al eerder zei de Nederlandse winkelketen toekomstbestendig te willen zijn en daarom te bezuinigen op de loonkosten. De retailer zegt loonkosten in balans te willen houden met de inkomsten en daarnaast een ‘aantrekkelijke werkgever’ te willen blijven.

FNV liep vorige maand weg tijdens de cao-onderhandelingen. Voor de vakbond geldt het principe 'gelijk werk, gelijk loon'. FNV is er ook op tegen dat werknemers vakantiedagen moeten inleveren, dat toeslagen worden afgeschaft en dat de eerste ziektedag voor eigen rekening komt. De Nederlandse winkelketen noemde de terugtrekactie van FNV 'een eigen keuze'. De looneis van vijf procent van de vakbond noemde een woordvoerder van HEMA 'absurd hoog'. "Iedereen weet dat het lastig is in de retail."