Bruna heeft vorig jaar afgesloten met een negatief ebitda van 1,4 miljoen euro. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van 2017, toen het bedrijfsresultaat nog 5,5 miljoen euro in de min stond. 

Het verlies is inclusief een aantal eenmalige posten, waaronder kosten die Bruna heeft gemaakt voor de ‘insourcing van de kerntaken en de strategische heroriëntatie’. Zonder deze kosten zou de genormaliseerde ebitda uitkomen op een plus van zeshonderdduizend euro. Omzetcijfers zijn niet bekendgemaakt. In 2017 was de winkelketen goed voor ruim 150 miljoen euro omzet.

Het in 2017 ingezette veranderingsproces om Bruna beter te positioneren en weer winstgevend te maken, heeft vorig jaar naar eigen zeggen zijn vruchten afgeworpen. De retailer heeft kostenreducties doorgevoerd en daarnaast gewerkt aan het versterken van de organisatie en het vormgeven van de omnichannelstrategie. “Investeringen in een geheel vernieuwd bruna.nl-platform en de vervanging van de kassasystemen in alle Bruna-winkels zijn belangrijke mijlpalen in de uitrol van de omnichannelstrategie”, aldus algemeen directeur George Steur.

Voor dit jaar verwacht Bruna een verbetering van de omzet en marge, zowel in de fysieke winkels als online. Bovendien verwacht de retailer 2019 voor het eerst sinds jaren weer winst te boeken.

De boekwinkelketen werd in 2017 overgenomen door Shared Stories Group. Steur vertelde onlangs nog ruimte te zien voor honderd nieuwe vestigingen in Nederland.