Brancheorganisatie INretail noemt de miljoenennota ‘karig’ als het gaat om de opbrengst voor de retail. “Het is belangrijk dat de overheid ziet dat de retailsector extra aandacht verdient”, zegt INretail-directeur Jan Meerman.

De algehele koopkracht stijgt volgend jaar naar verwachting met twee procent. Maar INretail wijst erop dat huishoudens de afgelopen tien jaar hun werkelijk besteedbare inkomen niet zagen toenemen, zoals het Sociaal Cultureel Planbureau deze week bekendmaakte. De brancheorganisatie noemt dat onderaan de streep 'zorgwekkend’. 

Daarnaast noemt INretail de marges in de retail ‘flinterdun’. Volgens de brancheorganisatie zit de sector in een transitie en experimenteert met andere businessmodellen. “Als kosten toenemen maar de rendementen niet, dan stijgt de druk.”

Verder zeg INretail 'enorm te balen' van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De wet zou in veel gevallen leiden tot hogere loonkosten voor ondernemers die werken met flex- en oproepkrachten. INretail zegt dat alle flex-vormen daarbij op één hoop worden gegooid. “Nu krijgen ondernemers meer loonkosten voor hun kiezen dan hoeft”, meldt Meerman. “Deze wet gaat niet werken, let maar op. Dat is frustrerend.”

Verder noemt INretail de werkkostenregeling die komend jaar ruimer is dan zij nu is, de inkomstenbelasting die daalt en de vennootschapsbelasting die bij minder dan twee ton winst iets omlaag gaat voor ondernemingen. Daar tegenover staat wel dat wordt gekort op subsidies om mensen in dienst te nemen, zoals LIV- en BBL-subsidie.