Zalando wil tegen 2025 zijn broeikasgassen uit eigen activiteiten reduceren met tachtig procent. De webshop maakt daarvoor gebruik van zogeheten science-based targets. 

De koolstofemissies van private merken hoopt het platform te reduceren met veertig procent. Daarnaast wil het zijn productie van hernieuwbare elektriciteit verhogen van 34 procent in 2017 naar honderd procent in 2025. Ook commiteert het bedrijf zich aan het doel dat negentig procent van zijn belangrijkste partners in 2025 ook science-based targets vastleggen.

Zalando is naar eigen zeggen het eerste platform dat science-based targets inschakelt. Dat houdt in dat de doelstellingen van het bedrijf getoetst worden bij het Science Based Target Initiative, een organisatie die de doelen van bedrijven beoordeelt en ervoor zorgt dat ze in overeenstemming zijn met de Overeenkomst van Parijs.