Vastgoed en retail moet meer met elkaar samenwerken om de binnensteden aantrekkelijk te houden voor de consument. Dat stelt Jan Meerman, algemeen directeur van INretail in een gesprek met RetailTrends. "Je hebt elkaar knoert hard nodig, anders gaat het niet lukken."

Vorige week werd het steunakkoord gepresenteerd, waarbij vastgoed en retailer overeenkwamen dat winkeliers in april en mei slechts de helft van de huur hoeven te betalen. De helft van de junihuur wordt doorgeschoven naar juni 2021. Dat is een stap in de goede richting, volgens Meerman, maar nog niet afdoende. 

De INretail-directeur zou graag zien dat vastgoed zich lokaler organiseert, net zoals je ondernemingsverenigingen hebt in de stadscentra. Dan kunnen gemeente, vastgoed en ondernemers samen een plan op maat maken waarmee ze winkelcentra aantrekkelijker maken voor de toekomst.

Lees op RetailTrends het complete gesprek met Meerman en of vastgoedeigenaren retailers voldoende tegemoetkomen.