Marcel Boekhoorn zegt 'heel blij' te zijn dat HEMA een akkoord heeft weten te sluiten met de schuldeisers over het wegstrepen van een groot deel van de schuld. "De HEMA heeft een historische nieuwe kans op een toekomst met een gesaneerde balans: een goeddeels verwijderde molensteen", zegt hij in een schriftelijke verklaring.

De schuldeisers, die 600 miljoen aan HEMA leenden, worden door het akkoord de nieuwe eigenaren. De schuld van 750 miljoen van HEMA wordt teruggebracht tot 300 miljoen euro. De rol van Boekhoorn, die HEMA eind 2018 overnam, is voorlopig uitgespeeld. Hij slaagde er in het weekeinde zelf niet in om een deal te sluiten met de groep obligatiehouders. De manier waarop het akkoord nu tot stand is gekomen, noemt hij dan ook 'wrang'. "Omdat we nu noodgedwongen op de reservebank zitten. Dat zijn wij niet gewend." 

Boekhoorn noemde de schuldenberg bij zijn aantreden al een 'loden last'. Hij slaagde er niet in om de schulden fors te verminderen. Zo lukte het niet om de bakkerijen te verkopen. Volgens Boekhoorn was de situatie extra lastig omdat door de beursnotering de schuld in handen was van 'een enorme groep onbekende spelers'. "Bovendien wordt de schuld beheerst door Amerikaans recht en zijn de meeste obligatiehouders ook daadwerkelijk Amerikanen. Dat blijkt ook uit de uiterst gedetailleerde schulddocumentatie waaruit een zekere meedogenloosheid blijkt. Betalen of afpakken, leek het devies." 

Of Boekhoorn voor zichzelf in de toekomst een rol ziet bij HEMA laat hij in het midden. "Ik blijf het de komende tijd nauwgezet volgen."