Rabobank


De kracht van de warenmarkt beter benutten

De warenmarkt is een onderbelicht onderdeel van de totale retailmarkt. Dat is niet terecht, zeggen Jos Voss en Olaf Zwijnenburg. Want de warenmarkt kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van binnensteden. Er zijn kansen voor gemeenten om hier duidelijk sturing aan te geven, maar meer actie is nodig.


Nieuwe impulsen voor winkelgebieden

De waarschuwingen van Locatus over het hoogste risicoprofiel van de afgelopen tien jaar voor winkels en de oplopende leegstand binnen winkelgebieden moeten serieus genomen worden. De problemen zijn niet gebaseerd op tijdelijke trends, maar op structurele ontwikkelingen die doorzetten. Jos Voss en Olaf Zwijnenburg van de Rabobank geven diverse ideeën die een nieuwe impuls aan winkelgebieden kunnen geven. 


Kansen benutten door winkels en online te combineren

In al het online geweld zou je bijna vergeten dat het overgrote deel van de retailverkopen nog steeds via winkels gaat en dat juist de combinatie van winkels en online enorm krachtig is. In dit artikel behandelen Jos Voss en Olaf Zwijnenburg van Rabobank de sterke punten van enkele gecombineerde businessmodellen en geven aan wat nodig is om de kansen te benutten.Het gaat allemaal echt niet snel genoeg, de markt wacht op niemand

Veel te weinig winkeliers willen of kunnen echt in actie komen om zaken te veranderen. Zeker voor zelfstandige retailers zijn de uitdagingen groot en worden ze steeds groter. De concurrentie neemt toe en de relevantie van veel winkels en formules neemt qua bereik en aanbod af. Het dak moet dus gerepareerd worden terwijl het stormt, stellen Jos Voss en Olaf Zwijnenburg van de Rabobank.
Hoe kan de groothandel van stuck in the middle naar king of the middle?

Groothandels hebben net als retailers te maken met structurele veranderingen, waarbij nieuw klantgedrag en nieuwe klanteisen doorwerken. Door de groeiende transparantie in de markt dreigt zelfs uitschakeling van hun rol. Maar volgens Jos Voss en Olaf Zwijnenburg is het nog niet te laat en zijn er kansen om hun kwetsbare positie in het midden om te draaien en er een kracht van te maken. 
RetailTrends