Beleidsmakers, dít vinden retailers nu belangrijk

Branded content: INretail

Regeren is vooruitzien. En, regeren is agenderen. In voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand stelde INretail een lokale groeiagenda op. Beleidsmakers, dít vinden retailers nu belangrijk. 

Voor de Tweede Kamerverkiezingen introduceerde INretail een groeiagenda, met vijftien kernpunten die meer, minder en beter kunnen. Maar voor retailers wordt ook veel lokaal bepaald, stelt Hans Boerkamp, beleidsadviseur bij INretail. “En je kunt niet vroeg genoeg beginnen met agenderen.” Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en daarom heeft INretail ook een lokale groeiagenda opgesteld. INretail probeert deze agenda bij wethouders en gemeenteraadsleden onder de aandacht te brengen. “Het doel? Dat we de punten, net als bij de Tweede Kamerverkiezingen, in de lokale verkiezingsprogramma’s terugzien. En nog belangrijker, ook in de definitieve beleidsplannen.”

Rigide beleid
Ruimte om te ondernemen is een van die agendapunten. Veel gemeenten werken tenslotte aan een brede binnenstadfunctie, maar het beleid moet daar wel op aansluiten. Nu is dit vaak rigide, signaleert Boerkamp. “Door strakke regels raken retailers ontmoedigd te experimenteren. Een aantal van onze ideeën: verruim de regels om meerdere functies in een pand onder te brengen, zoals retail, horeca en cultuur. Schrap ook vergunningen voor bijvoorbeeld reclame en uitstalling en introduceer algemene regels of een eenvoudige meldplicht. Dit stelt de VNG ook voor.” 

En over blurring gesproken, binnen de Drank- en horecawet biedt artikel 35 – een eenmalige ontheffing – uitkomst als retailers een evenement organiseren. Trouwens, vindt hij, gemeenten kunnen met wat creativiteit veel meer binnen deze wet toestaan. “Als ze maar willen.” Hiernaast is INretail een voorstander van financiering via lokale of regionale kredietunies: aanvullende financiering als de bank niet het volledige bedrag wil ophoesten. “Het Leids Startersfonds is hiervan een goed voorbeeld. Dit is bovendien gekoppeld aan de huur van een leeg binnenstadspand, dus het fonds pakt zo ook de leegstand aan.”

Minder lasten
Meer ruimte voor ondernemen is één, lastenverlichting is twee. Schrap bijvoorbeeld de precariobelasting, vindt INretail. Boerkamp: “Zo’n belasting geeft veel administratieve rompslomp en levert de gemeente weinig op.” Bovendien ziet hij dat veel gemeenten te creatief met deze ‘inkomstenbron’ omspringen. “De wet biedt namelijk ruimte voor heffing op alles wat op of bóven de openbare ruimte komt. Zelfs markiezen kunnen belast worden. Of vuilnisbakken, die helpen juist de straat schoon te houden.” Daarnaast wil INretail geen verschuiving van de ozb op woningen naar lasten voor ondernemers. Koppel bijvoorbeeld de tarieven aan elkaar, oppert hij, want de ozb voor particuliere woningen stijgt minder snel. “Zo voorkom je dat alleen de ozb op bedrijfspanden fors wordt verhoogd.

Bij betere binnensteden hoort ook een goede bereikbaarheid. Voordat het zover is, hebben retailers vaak eerst te maken met werkzaamheden in de winkelstraten. De communicatie hierover kan vaak beter. Boerkamp: “De gemeente communiceert eenzijdig over het tijdvak, en daar moeten retailers het mee doen. Ook in december, de belangrijkste omzetmaand van onze branche.” INretail pleit er daarom voor dat gemeenten op tijd met winkeleigenaren in gesprek gaan. “Misschien is een alternatieve planning mogelijk. Zo beperkt de gemeente ook nadeelcompensaties. En als die kans wel bestaat: zorg dat de schade vergoed wordt.” En natuurlijk is een aantrekkelijk parkeerbeleid onmisbaar, ook dit ‘klassieke’ speerpunt blijft hoog op de lokale agenda staan. “Stem dit af op de bezoekersstromen en richt bijvoorbeeld een blauwe zone in waar kort parkeren met een parkeerschijf is toegestaan.” 

Hoewel het aantal winkeldiefstallen nagenoeg gelijk blijft, is Nederland toch koploper in Europa. Een dubieuze eer. Wie weet liggen de cijfers zelfs wel hoger, stelt Boerkamp, ook uit ervaring. “We weten dat veel winkeleigenaren geen aangifte doen als ze diefstal opmerken. Te veel administratief gedoe. Daarom pleiten wij voor simpelere, laagdrempeligere procedures. Ook zeggen we: stel vast dat een rooftas ook inbrekersgereedschap is en neem een rooftassenverbod op in de algemene plaatselijke verordening. Bovendien moeten retailers meer ruimte krijgen om hun puien aan te passen, zodat de winkel beter beschermd is tegen criminaliteit. ”

Onderwijs
Met ruim achthonderdduizend arbeidsplaatsen is de retailbranche een van de grootste werkgevers in Nederland. Toch signaleert INretail dat de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk beter kan – en moet. Er verandert tenslotte veel in de retailmarkt en dat vraagt om aanpassingen in de opleidingen. En ja, dit betekent ook dat docenten hun retailkennis up-to-date moeten houden, stelt Boerkamp. Een betere aansluiting is ook nodig voor de instroom van gekwalificeerd talent. Daarom moeten regionale mbo’s en hbo’s vraaggericht gaan werken en meer maatwerk voor de student bieden, pleit INretail. “En laten we de innovaties in de sector niet vergeten. Er zijn genoeg stages en leerplekken in de retail, maar er mogen meer innovatieve leerbedrijven bij. Natuurlijk staan beroepsopleidingen niet op zichzelf. Ook de aansluiting tussen de voor- en vervolgopleidingen kan beter. Dit alles vergt nauwere samenwerking tussen instellingen en werkgevers in de regio.”

Hoofdfoto: Denimlabel The Bakery in Reusel verkoopt ook broden en koeken. Het moet gemakkelijker worden om meerdere functies in een pand onder te brengen, vindt INretail. In de lokale groeiagenda staan meer kernpunten voor de gemeenteraadsverkiezingen, zoals lastenverlichting en een goede bereikbaarheid. 

Bron: RetailTrends 7/8

Reacties 0


Schrijf een reactie


Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Lees ook

Alle artikelen

Meest gelezen


Altijd op de hoogte van de laatste trends in de retailsector.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrieven van RetailTrends.

Je bent toegevoegd aan onze mailinglijst!

Dit artikel krijg je cadeau. Lees alles op RetailTrends voor slechts 27,25 per maand.

Word member Of log in