HEMA haalt hard uit naar franchisers

HEMA haalt hard uit naar franchisers

HEMA wil de contractuele afspraken met zijn franchisenemers op de schop nemen. Dat laten manager franchise Ton Vervat en directeur Nederland Tico Schneider volgens De Financiële Telegraaf weten in een brief aan franchiseclub VAB.

HEMA ervaart de samenwerking met de franchisers ‘sinds jaar en dag en in toenemende mate als contraproductief en bezwarend’, zo staat te lezen in de brief. Dit komt volgens de retailer door ‘jarenlange verregaande verharding, voortdurende tegenwerking en juridisering van de onderlinge verhoudingen’. De gezonde relatie is daardoor 'volledig teniet gedaan', aldus HEMA. 

Wat HEMA precies aan de afspraken met de franchisenemers wil veranderen, is niet duidelijk. In de brief staat dat de huidige rol van de ondernemers ‘binnen het huidige retaillandschap als zeer problematisch wordt ervaren’, met een negatief toekomstperspectief voor HEMA als gevolg. Vorige maand ketste een verkoop aan het Belgische Core Equity af, omdat de investeerder niet kon leven met de franchisecontracten. Met name zou een te groot deel van de webwinkelinkomsten wegvloeien naar de franchisenemers.

HEMA en VAB liggen al langere tijd overhoop over zowel de kosten als de opbrengsten van de onlineverkopen. De winkelketen wil niet reageren zolang er nog een rechtszaak loopt. 
 

Reacties

Eindelijk komt nu naar buiten wat velen reeds vele jaren weten en wat deasastreus is voor het toekomstperspectief van de Hema gemeenschap. Dus ook voor de franchisenemers! Zelden zijn in het openbaar zulke harde bewoordingen gebruikt over de onderlinge relaties. Wijze mensen , ook in de gelederen van de franchisenemers, hadden dit moeten voorkomen!
Nu de dijk is doorgebroken, hoop ik dat invloedrijke ex Hema managers en nieuwe vertegenwoordigers uit de gelederen van de franchisenemers de koppen bij elkaar steken. Het gaat al lang niet meer om gelijk of ongelijk en de interpretatie van eerdere afspraken. Het gaat nu om overleven in een retailomgeving die er volstrekt anders uit ziet dan wie dan ook ooit kon voorspellen. Ook de samenwerking dient op deze nieuwe leest te worden geschoeid. Het lijkt mij redelijk eerst een blauwdruk te maken van een kosten- en opbrengstenplaatje die de Hema franchisenemer uitzicht op een redelijke boterham geeft. En Hema garandeert dat richting de klant eenduidig, snel en effectief kan worden gehandeld. Daarna kan de vergelijking met de huidige afspraken uitwijzen wat de verschillen zijn en op welke punten beide partijen water in de wijn zouden kunnen doen.
Van een door mij zeer gewaardeerde ex directeur van een grote retailorganisatie leerde ik dat je ‘niet eindeloos moet discussieren over de kleur van de verf als het huis in brand staat’. Het Hema huis staat al jaren in brand. En jaren achtereen worden ‘verse’ brandweerlieden aangevoerd. Het wordt tijd dat de brand geblust wordt en de reguliere gesprekspartners over hun eigen schaduw heen stappen. Of vervangen worden door mensen die de ontstane noodsituatie begrijpen en willen omvormen naar maximale krachtenbundeling. Het is al jaren 5 voor 12, en dat blijft het omdat betrokken partijen de klok hebben stilgezet. En dat in een snel veranderende retailomgeving! Je moet maar durven, of heel dom zijn.....

Geplaatst door Ton Bos op 16 juli 2018 om 11:17

Ton. Zoals gebruikelijk, wijze woorden van jou.
Maar vanaf de start van de eerste internet verkopen was de te verwachten ontwikkeling voor retail franchise ondernemers duidelijk.
Niet alleen Hema heeft hierop onvoldoende tijdig ingespeeld, ondanks diverse ontvangen signalen hierover.
Alleen met visie op verder te verwachten multichannel ontwikkelingen is dit, in belang van beide partijen, goed op te lossen.

Geplaatst door Herman Loykens op 16 juli 2018 om 11:37

Hallo Herman,

hoe zie jij de optimale afspraak over web inkomsten en kosten tussen franchisegever en franchisenemers?

Geplaatst door john Nijsten op 16 juli 2018 om 13:59

Ton Bos, natuurlijk moet er in redelijkheid tot een uitkomst worden gekomen. Immers, de franchisenemers kunnen écht niet zonder HEMA, en HEMA kan niet zonder al die franchisers. De nood moet wel heel hoog zijn, dat er toch dit soort 'Trumpiaanse' woorden gebruikt worden.
Want, laten we wel zijn, mét franchisers in de huidige vorm is die tent blijkbaar onverkoopbaar, maar wat blijft er over zónder die franchisers?
Een ramp tekent zich af, voor alle betrokkenen!
Laten we hopen dat hier nog iemand zijn verstand bij elkaar houdt!

Geplaatst door Reinder Koornstra op 16 juli 2018 om 17:08

Laatste nieuws

RetailTrends