Nadat eerder al de Tweede Kamer akkoord ging, heeft nu ook de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de nieuwe franchisewet. De wet moet franchisers meer bescherming bieden.

Zo worden de franchisegevers en -nemers verplicht om elkaar voorafgaand en tijdens de overeenkomst goed te informeren. Bovendien krijgen franchisers instemmingsrecht bij belangrijke wijzigingen en krijgen ze meer ruimte voor ondernemerschap nadat de overeenkomst is beëindigd.

Het streven van staatssecretaris Mona Keijzer was om de wet per 1 januari 2021 in te laten gaan. Daarvoor zijn nu geen belemmeringen meer, zegt het Vakcentrum, de brancheorganisatie voor zelfstandig retailondernemers en franchisenemers.