De vastgoedmarkt reageert marktconform

De markt voor winkelvastgoed heeft sterk gereageerd op de economische ontwikkelingen. De huren zijn sinds 2008 met ruim twintig procent gedaald, terwijl de leegstand met een factor 1,6 is toegenomen. Marktwerking zorgt niet altijd voor een optimale oplossing voor problemen in de winkelstraten. Overheidsingrijpen kan legitiem zijn, vooral als winkelgebieden met structurele leegstand worden geconfronteerd. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in deze analyse van de retailvastgoedmarkt.