​Winkelleegstand loopt steeds verder op

Het percentage winkels dat leegstaat is in 2015 voor het achtste jaar op rij gestegen. Inmiddels staat 9,2 procent van het totale winkelvloeroppervlak leeg, een half procentpunt meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een vrijdag verschenen rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Tot 2010 lag het leegstandspercentage nog onder de zes procent. Vooral de structurele leegstand, waarbij winkels langer dan drie jaar leeg staan, blijft toenemen. Een kwart van de leegstand kan volgens het PBL als structureel worden aangemerkt.

Uit de grafiek valt verder af te lezen dat met name het aandeel langdurige leegstand flink is gestegen. De aanvangs- en frictieleegstand, waarbij winkels minder dan een jaar leegstaan, is juist teruggelopen. Zo wordt elf procent van de nieuwe winkels onverhuurd opgeleverd, tegenover zo'n twintig procent vorig jaar.

De winkelvoorraad is de afgelopen elf jaar gestaag toegenomen. Maar lange tijd veel vierkante meters werden toegevoegd en weinig werden onttrokken, ligt die verhouding de laatste jaren dichter bij elkaar. Er worden net als vorig jaar meer winkelpanden onttrokken aan de markt dan toegevoegd.

De leegstand is het grootst in buiten de Randstad. Zo wordt in Friesland, grote delen van Groningen, Zuidwest-Overijssel, Flevoland-Midden en Zuid-Limburg meer dan tien procent van het oppervlak niet benut. Bevolkingskrimp is volgens het PBL in deze regio's is een belangrijke oorzaak van de winkelleegstand.

Sinds 1968 is het gemiddelde aantal vierkante meters per winkel toegenomen van minder dan vijftig naar ruim 284 vierkante meter. Die stijging komt grotendeels door de ketenvorming die in de detailhandel heeft plaatsgevonden, stelt het PBL. De leegstaande panden zijn met gemiddeld 252 vierkante meter dan ook kleiner dan winkels die wel worden ingevuld. Welke invloed online verkopen hebben op de vraag naar winkelruimte kan het planbureau nog altijd niet zeggen.

Reacties

Laatste nieuws

RetailTrends