​Convenant voor huurmarkt in de maak

Retailers en vastgoedeigenaren naderen een overeenkomst over een samenwerking op de huurmarkt in ons land. “Begin volgend jaar ligt er een convenant”, verwacht voorzitter Jan Meerman van Detailhandel Nederland en INretail.

De twee partijen willen volgens Meerman tot een gezamenlijke oplossing komen voor de groeiende winkelleegstand. Het convenant wordt momenteel ‘geladen’, stelde hij vorige week op het Jaarcongres RetailAgenda. Onderdelen zijn een huurprijsherziening en een betere indeplaatsstelling. Zo zal er volgens Meerman minder ruimte zijn voor handel in huurcontracten.

Verder moet het convenant zorgen voor investeringen in winkelvastgoed en winkels. Daarbij ligt de focus op kansrijke gebieden, terwijl er gesaneerd gaat worden in kansarme gebieden. De gemeente Roosendaal geeft volgens Meerman op dat vlak al het goede voorbeeld.

Het convenant hamert op wederzijds vertrouwen. Er zal geen huurwetwijziging plaatsvinden, zegt voorzitter Marijke van Hees van de stuurgroep Retailagenda. Het duurt volgens haar te lang om dat mogelijk te maken. “We zijn binnen de wet nieuwe afspraken aan het maken.”

Wat die afspraken exact inhouden, kunnen de twee nog niet zeggen. “De plannen moeten nog goedgekeurd worden door de officiële instanties achter ons”, aldus Meerman. “Begin volgend jaar willen we daarover naar buiten treden.”

Reacties

Laatste nieuws

RetailTrends