‘Drank in winkels schenken is slecht signaal’

‘Drank in winkels schenken is slecht signaal’

Het verruimen van de mogelijkheden om detailhandel met horeca te mengen brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee. “Deze maatregel drijft de consumptie op, terwijl we al zo'n groot alcoholprobleem hebben”, zegt voedingshoogleraar Jaap Seidell in de Volkskrant.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit voor verruiming van de Drank- en Horecawet. Aanleiding is de pilot die afgelopen jaar werd gehouden in 36 gemeenten. Daaruit is naar voren gekomen dat het schenken van drank in winkels de levendigheid van winkelgebieden ten goede komt en er geen negatieve gevolgen zijn voor de openbare orde. 

De Gezondheidsraad en wereldgezondheidsorganisatie WHO pleiten juist voor minder verkooppunten van alcohol. Seidell noemt het pleidooi van VNG ‘een slecht signaal’, omdat al het onderzoek volgens hem aantoont dat het terugdringen van alcoholgebruik alleen kan met minder verkrijgbaarheid. “Deze lobby is in tegenspraak met alles wat we weten over de invloed van alcohol op onze gezondheid.”

De landelijke proef met mengvormen van horeca en retail werd in april afgerond. Verschillende gemeenten, waaronder Rotterdam en Apeldoorn, zetten de pilot op eigen initiatief voort.

Reacties