Waarom het niet alleen goed nieuws is dat de winkelleegstand daalt

Waarom het niet alleen goed nieuws is dat de winkelleegstand daalt

Jarenlang liep de winkelleegstand in rap tempo op. Kranten stonden er vol mee, het was misschien wel het symbool van de problematiek in de winkelstraat. Inmiddels lijkt het tij gekeerd en neemt het aantal leegstaande panden zienderogen af. Hoe ver gaat de leegstand nog dalen? En is dat eigenlijk een goed teken?