HEMA wil diversiteit en inclusiviteit in al zijn bedrijfsonderdelen bevorderen. Daarvoor tekent de warenhuisketen een speciale intentieverklaring, om daarmee te benadrukken dat HEMA echt voor iedereen is. 

"Wij geloven in inclusiviteit, diversiteit en staan open voor verschillende meningen. Wij vinden het belangrijk dat iedere medewerker en klant zich bij ons thuis voelt. Daar zetten wij ons blijvend voor in", aldus ceo Tjeerd Jegen. 

Samen met Diversiteit in Bedrijf - onderdeel van de Sociaal-Economische Raad - gaat HEMA de komende maanden onder meer de etnische en culturele diversiteit in het personeelsbestand vergroten. Ook moet er meer bewustwording voor de (interne) LHBTI+-gemeenschap worden gecreëerd.

Vorig jaar introduceerde HEMA al het bijzonder geboorteverlof, zodat iedereen die een kindje verwacht vier weken betaald verlof extra krijgt bovenop het bestaande (adoptie)verlof